GWCS Västerbotten distriktsstämma genomfördes onsdag 24/2. Trots alla förberedelser inför och påminnelser om den digitala stämman så blev vi endast 8 medlemmar som deltog.

De senaste två årens stämmor som varit fysiska har lockat 20 respektive 23 medlemmar. Förmodligen beroende på att det var ordnat med trevliga aktiviteter efter stämman. Något som inte varit möjligt i dessa Coronatider. Att hålla digitala onlinemöten är definitivt effektivt. Stämman var genomförd på 55 minuter. Men de flesta saknar nog det personliga mötet!

Till stämman hade valberedningens inte fått fram förslag på någon medlem som var villig att ta över DO-skapet efter Lars-Olof "Fruklasse" Forsberg. Utan DO blir distriktet vilande! Lösningen blev att undertecknad inte såg någon annan lösning än att ställa upp som Distriktsombud under 2021 förutom uppdraget som sekreterare och webbansvarig. För de övriga förtroendeposterna fanns inte heller några andra förslag. Så det blev omval på samtliga poster.

Protokoll m.m kommer att mejlas till er övriga medlemmar inom kort. 

Olof